Historiaa

Tehyn Porvoonseudun ammattiosasto 135 ry:n historiaa

 

Tehyn Porvoonseudun ammattiosasto perustettiin 4.5.1981. Perustamisen sopimuskirjan on allekirjoittanut terveydenhoitaja Raili Malve. Ensimmäisessä hallituksessa toimivat  puheenjohtajana Kaija Lindman, varapuheenjohtajana Gunilla Backman, sihteerinä Pirkko Laurila, varainhoitajana Regina Santamäki, tiedotussihteereinä Merja Ravi ( Skogster) ja Sonja Virtanen sekä jäsenenä Raili Malve. Varajäseninä olivat Salli Nyländen, Eva Heinonen, Margita Magnusson, Marja-Liisa Hintsanen , Lena Granfelt ja Helena Sirèn.

Ensimmäisen toimintavuoden 1982 toimintakertomuksessa todetaan mm. että ammattiosastossa oli jäseniä 147, jolloin järjestäytymisaste oli 98%. Toimintatapa oli suunnilleen sama, kuin nykyäänkin:  nimetyt yhdysjäsenet olivat tiedotusvastuussa työpaikoillaan ja muu tiedotus tapahtui ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä. Tärkeimpiä käsiteltyjä asioita olivat virkaehtosopimus-asiat, työtaisteluvalmiuden varmistaminen ja niihin liittyvä jäsenkyselyn järjestäminen. Jäsenkyselyn pohjalta on laadittu kannanotto työnantajalle. Nämä toimenpiteet ovat edeltäneet seuraavan vuoden ( 1983) lakkoa.

Hallituksen jäsenet ovat olleet aktiivisia koulutuksiin osallistujia. Jäseniltoja oli järjestetty kaksi, joista toinen yhdessä Porvoon Aluesairaalan ammattiosaston kanssa. Lisäksi yhdysjäsenille on järjestetty tilaisuus, johon 47 jäsenestä tilaisuuteen osallistui 12 henkeä.

Ammattiosasto juhlisti 30-vuotista taivaltaan 14.4.2011 pidetyssä kevätkokouksessa. Ammattiosaston jäsenmäärä on  438 (31.12.2010) ja edunvalvonnan keskeisimmät asiat ovat samat kuin 30 vuotta sitten: sopimus- ja palkkausasiat. Joukkovoima on tuonut tulosta, mutta  aktiivisia jäseniä tarvitsemme edelleen liittomme vahvaksi perustaksi.

 

Porvoo 9.8.2011

Tuula Virkki, plm.