Kunta-alan neuvottelutulos ei sido Tehyä ja SuPeria – "Muut eivät voi myydä työrauhaa hoitajien osalta"

 

Joukkoirtisanoutumisen valmistelu Tehyssä jatkuu.

(klikkaa kuva auki)

 

 

Hyvää Kesää Tehyläiset  Toivottaa Tehy AO135 ry Hallitus

 

 

Potilasturvallisuus vaarassa päivittäin – Tehy pyytää ilmoituksia aviin

Tehy kehottaa jäseniään ilmoittamaan aluehallintovirastoon kaikki potilasturvallisuutta vaarantavat tilanteet.

 

 

YLITYÖ JA VUORONVAIHTOKIELTO

 Tehyläiset voivat  1.6.–31.8.2022 välisenä aikana halutessaan sopia vuoronvaihdoista tai ylimääräisen työn tekemisestä'

(esim. työvuoron jatkaminen, lisätyö, ylityö tai paikallisen sopimuksen mukainen kliininen lisätyö, jononpurkutyö tai vastaava).

Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä vuoronvaihtoon tai ylitöihin. Mikäli esihenkilö määrää sinua saapumaan työnantajan yksipuolisesti vaihtamaan työvuoroon, tulee esihenkilölle ilmoittaa noudattavansa liiton julistamaa laillista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, ja ettei tule saapumaan kyseiseen työvuoroon.

Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa.

Työnantajan on annettava työvuoroluettelo kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään pelkästään työvuoroluetteloon merkityt työvuorot. Kiellon aikana ei käytetä liukuvan työajan liukumia.

Vapaa-aikana ei tarvitse vastata työnantajan yhteydenottoihin (paitsi varallaolossa). 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä. Myös työsopimussuhteiset esihenkilöt, määräaikaiset työntekijät ja henkilöstön edustajat ovat mukana. 

Vain virkasuhteiset jäsenet ovat rajattu tämän työtaistelun ulkopuolelle.  

Kaikki yksiköt ovat mukana ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa (myös esim. päivystys-, tehohoito-, synnytys- ja leikkaustoiminta).

Työntekijöitä ei saa painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (rikoslain 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen.

Lisätietoja saat tarvittaessa Tehyn asiointipalvelun kautta.

 

Jäsenrekisteristä puuttuu joiltakin jäseniltä sähköpostiosoite.Kirjaudu sisään Jäsenhuoneeseen sivun ylälaidasta.

Käykää päivittämässä omat jäsentietonne Tehyn jäsensivuilta.

Näin varmistatte saavanne kaiken ajankohtaisen tiedon ensimmäisten joukossa.

https://www.tehy.fi/

Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.