Tilapaisen siirron kielto kunta-alalla

Tehy ja SuPer ovat julistaneet 14.9. koko kuntasektoria koskevan tilapäisen siirron kiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia työsuhteisia tehyläisiä, jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen tai KVTES:n soveltamisalalla.

Tilapäisen siirron kiellon aikana tehyläiset eivät kieltäydy työstä, vaan työskentelevät normaalisti omassa työskentelypaikassa vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. 

Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten. Tehyläinen ei saa eikä hänen tarvitse allekirjoittaa tai hyväksyä mitään työnantajan esittämää asiakirjaa, joka liittyy mihinkään liiton asettaman työtaistelun noudattamiseen.

Jos työnantajan edustaja uhkailee esimerkiksi palkan maksamatta jättämisellä, siitä tulee ilmoittaa välittömästi omalle luottamusmiehelle tai Tehyyn asiointipalvelun kautta.

 

Tehy ja SuPer:

Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto kiristyy

 

 

Tehyn ja SuPerin julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla kiristyy jälleen 1.9.2022 alkaen.

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti eli ylityötä ei tehdä eikä vuoroja vaihdeta.

 

 

 

 

Jäsenrekisteristä puuttuu joiltakin jäseniltä sähköpostiosoite.Kirjaudu sisään Jäsenhuoneeseen sivun ylälaidasta.

Käykää päivittämässä omat jäsentietonne Tehyn jäsensivuilta.

Näin varmistatte saavanne kaiken ajankohtaisen tiedon ensimmäisten joukossa.

https://www.tehy.fi/

Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.